Back

החזון

מנהיגות מצוינת היא אבן היסוד לעוצמתה של החברה.

את גינדי השקעות ייסדו, מנהלים ומובילים שלושה שותפים: מנור גינדי, אורי לוי ואייל פרידמן.

מנהיגות

השותפים מנווטים את החברה אל מטרה אחת ממוקדת – להוביל את שוק הנדל”ן בכל מקום בו הם פועלים ולפתח את פעילות החברה לשווקים חדשים, תוך שמירה על יושרה אישית ומקצועית.

 

מטה ניהולי מקצועי

המטה הניהולי הדינאמי של החברה פועל בצורה גמישה והחלטית תוך קבלת החלטות יעילה ואיכותית.

גמישות תפעולית

כל פרויקט מנוהל באופן אישי ע”י אחד השותפים, בשיתוף הצוות הניהולי של החברה ומומחים חיצוניים. שיטת עבודה ייחודית זו מבטיחה גמישות תפעולית מרבית תוך שימור הידע והניסיון המצטבר בתוך הארגון.ל מטרה אחת ממוקדת – להוביל את שוק הנדל”ן בכל מקום בו הם פועלים ולפתח את פעילות החברה לשווקים חדשים, תוך שמירה על יושרה אישית ומקצועית.

גמישות תפעולית

כל פרויקט מנוהל באופן אישי ע”י אחד השותפים, בשיתוף הצוות הניהולי של החברה ומומחים חיצוניים. שיטת עבודה ייחודית זו מבטיחה גמישות תפעולית מרבית תוך שימור הידע והניסיון המצטבר בתוך הארגון.

 

ליצירת קשר לחץ כאן

 

בלוג