Back

הסיוע למשרתים בשירות הלאומי להגיע לדירה מפי שר שלום ג’רבי

לא קל לצעירים הישראלים להגיע לדירה משלהם, ויש כאלה שאף יגידו כי מדובר במשימה בלתי אפשרית. הנתונים מוכרים: בין השנים 2008 ל-2015 זינקו מחירי הדירות בכל רחבי הארץ בעשרות אחוזים ולמעשה ברוב הערים כמעט והוכפלה עלותה של דירה. גם ביחס לעולם מצבו של הדור הצעיר בישראל שרוצה להגיע אל המנוחה והנחלה עגום למדי: אם בצרפת עלותה של דירת 4 חדרים שקולה לכ-75-80 משכורות ממוצעות ובאנגליה עבור דירה בת 4 חדרים על הצעירים הבריטיים לעבוד כ-60-65 חודשים, הרי שכאן בארץ נדרשות – כך עפ”י נתוני בנק ישראל – כ-140 עד 150 משכורות על-מנת לרכוש דירת 4 חדרים (בממוצע, כמובן). ג

שר שלום ג’רבי, ראש רשות השירות הלאומי, פעל וממשיך לפעול כל הזמן על-מנת לעזור לבני ובנות השירות למצות את המקסימום מתקופת ההתנדבות ובנוסף להתחיל את החיים ה”אמיתיים” שלאחר השירות ברגל ימין ועם תמיכה משמעותית. גם ג’רבי, כמובן, לא יכול להבטיח למתנדבים ולמתנדבות דירה משלהם – הדרך לכך ארוכה ורצופת אתגרים – אולם הוא כן יכול לבשר להם כי לאחר שהתנדבו לתרום לחברה הם בהחלט זכאים לסיוע. במציאות שבה כל עזרה הינה משמעותית, גם סיוע בהיקף מוגבל הוא כמובן רב חשיבות.

מענק שחרור ופיקדון אישי

ראשית, כל בני ובנות השירות הלאומי זכאים למענק שחרור.

גובה המענק נכון ל-2016 הוא כ-3,200 ש”ח למי שהתנדבו במשך שנה וכ-6,400 ש”ח למי שהשלימו שתי שנות שירות לאומי אזרחי באחד מבין עשרות הארגונים שבהם ניתן לבצע את השירות ולתרום באמצעותו לחברה. הסכום מועבר ישירות לחשבון הבנק של המתנדב או המתנדבת.

הטבה חשובה נוספת היא הפיקדון האישי, שאותו ניתן לנצל במשך 7 שנים. שר שלום ג’רבי מדגיש כי ב-5 השנים הראשונות משיכת הפיקדון מותנית בהצגת מטרה ספציפית מבין מספר אפשרויות ובהן רכישת דירה (מטרות אפשריות אחרות הן הקמת עסק ולימודים מכל סוג).

גובה הפיקדון הוא כ-6,600 ש”ח למי ששירתו במשך שנה, וכ-13,200 ש”ח למי שהשלימו 24 חודשי התנדבות.

מענק עבודה נדרשת והלוואת לבני ובנות השירות הלאומי

באופן טבעי סכום של 10,000 ש”ח או 20,000 ש”ח הוא רק חלק קטן מעלות רכישת דירה בישראל ואפילו לא מכסה את ההון העצמי שאותו חובה להציג אם רוצים לקחת משכנתא.

בפני בני ובנות השירות הלאומי עומדות שתי דרכים אפשריות על-מנת להגדיל את הבסיס הראשוני בדרך להגעה לדירה משלהם: מענק עבודה נדרשת וקבלת הלוואה.

על-מנת לזכות במענק עבודה נדרשת יש לעבוד במשך 6 חודשים בתחום החקלאות, במפעל תעשייה, בבית מלון, בתחנת דלק או באתר בנייה, בתנאי משרה מלאה (בהתאם למשרה הספציפית).

שר שלום ג’רבי מדגיש כי על-מנת לקבל את המענק – שגובהו כ-9,500 ש”ח – יש להשלים 24 חודשי שירות לאומי אזרחי. גם מי שהספיקו לשרת רק 6 חודשים ואז פרשו על-מנת להתחתן (תוך חודש מיום סיום השירות) זכאים לקבל את המענק ועל כן גם להם מומלץ לחפש עבודה מתאימה אשר מזכה במענק זה.

הדרך השנייה, שאותה ניתן כמובן לנצל במקביל לעבודה הנדרשת, היא הלוואה – בני ובנות השירות הלאומי זכאים להלוואה של עד 12,000 ש”ח דרך בנק אוצר החייל (למטרת רכישת דירה משלהם, שכירת דירה, הקמת עסק או לימודים). גם הזכאות להלוואה מותנית ב-24 חודשי שירות לאומי (או לפחות 6 חודשים כשסיבת הפסקת השירות היא חתונה).

מי זכאי להטבות במשכנתא לפי שר שלום גרבי?

בוגרות ובוגרי 24 חודשי שירות לאומי (או אלה שהתחתנו ולכן לא השלימו שנתיים אבל כן סיימו לפחות חצי שנת שירות) זכאים גם למשכנתא מוגדלת. שר שלום ג’רבי מציין כי ניתן לקבל פרטים בבנקאים למשכנתאות.

בלוג