Back

היזמים

רבוע כחול נדל”ן פעילה בתחום הנדל”ן המניב. לחברה כ-120 נכסים בשטח כולל של כ-256 אלף מ”ר להשכרה

החברה מנהלת את פעילות השכרת הנדל”ן המניב שבבעלותה והשבחתו, בדרך של תוספת אחוזי בנייה ושימושים ובנוסף הרחיבה את פעילותה תוך ייזום ופיתוח של פרויקטים ועסקאות בתחום הנדל”ן המניב והרחבת שימושים  ויעודים למשרדים ולוגיסטיקה

משה ויגאל גינדי הינה קבוצת נדל”ן, מהמובילות והחדשניות בישראל. הקבוצה, בבעלות משפחת גינדי, מותג נדל”ן בן 50 שנה, עוסקת בתחום ייזום, פיתוח, שיווק וניהול של פרויקטים למסחר ולמגורים, קניונים, מרכזים מסחריים, מגדלי יוקרה ושכונות מגורים, בהיקפים של עשרות אלפי יחידות דיור ומיליוני מטרים מרובעים בארץ ובחו”ל.

גינדי השקעות הינה חברת נדל”ן בינלאומית מהמובילות והחדשניות בישראל. החברה, , עוסקת בתחום ייזום, פיתוח, שיווק וניהול של פרויקטים למסחר ולמגורים, קניונים, מרכזים מסחריים, מגדלי יוקרה ושכונות מגורים,. במסגרת פעילותה הענפה בארץ ובעולם, בנתה גינדי השקעות מוניטין חזק של חברה יציבה וחדשנית

את גינדי השקעות, מנהלים ומובילים: מנור גינדי, אורי לוי ואייל פרידמן  וכפיר גינדי .

בלוג