Back

היזם

קבוצת גינדי הינה חברת נדל”ן בינלאומית מהמובילות והחדשניות בישראל. החברה, עוסקת בתחום ייזום, פיתוח, שיווק וניהול של פרויקטים למסחר ולמגורים, קניונים, מרכזים מסחריים, מגדלי יוקרה ושכונות מגורים,

בהיקפים של אלפי יח”ד ומאות אלפי מטרים מרובעים בארץ ובחו”ל. במסגרת פעילותה הענפה בארץ ובעולם, בנתה גינדי מוניטין חזק של חברה יציבה וחדשנית השומרת על התנהלות מקצועית מול קהל לקוחותיה וציבור המשקיעים.

בשנים האחרונות מציגה החברה צמיחה עקבית, תוך שהיא מרחיבה את שדה פעילותה. ההצלחה של הפרויקטים של החברה חוללה שינויים בשוק הנדל”ן באזורים בהם הם ממוקמים. כיום, מובילה החברה פרויקטים מורכבים רבים.
קבוצת גינדי נהנית מגב פיננסי איתן, המאפשר לה לאתר הזדמנויות ולהגיב אליהן במהירות, תוך ניצול מקורות פיננסיים נזילים ושיתוף פעולה יציב עם שוק ההון ועם המערכת הבנקאית בישראל ובאירופה.

בלוג