Back

תחבורה ודרכי גישה

כחלק מתכנון האזור כולו פעלה עירית תל אביב בשיתוף המוסדות הרלוונטיים לשדרוג מערך התנועה בלב תל אביב החדש.

במסגרת התוכנית החדשה, מתוכננים מנהרות ושיקועים שיקלו את התנועה אל הפרוייקט וממנו,
שונו נתיבי התנועה המרכזיים והתווספו נתיבים מיוחדים לתחבורה ציבורית.

בסמוך לפרויקט מתוכננות להיבנות שתי תחנות של הרכבת הקלה בתל אביב – האחת בצומת הרחובות קרליבך ומנחם בגין והשניה בסמוך לשדרות יהודית מצפון לצומת הרחובות חשמונאים ומנחם בגין.

בלוג